U bent hier: Home Archiefonderzoek
Document acties

Archiefonderzoek

Klik hier voor de rapportage van het archiefonderzoek.

Voor, tijdens en na de restauratie werd door Paula van der Heiden archiefonderzoek gedaan. Daarmee kon de ontstaans- en restauratiegeschiedenis van de Oranjezaal worden gereconstrueerd en konden bevindingen van het onderzoek worden afgezet tegen de geschreven bronnen, waarmee een completer beeld ontstond van het totale ensemble. Deze rapportage bevat een transcriptie van alle geraadpleegde teksten en de analyse daarvan; hypotheses over de kunstwerken die hiermee verband houden zijn (ook) in de catalogusentries opgenomen.


Datum laatste wijziging: 13-06-2015 15:19