U bent hier: Home Dankwoord
Document acties

Dankwoord

Voor het mogelijk maken van het onderzoek dat in de afgelopen decennia is verricht,  gaat onze grote erkentelijkheid uit naar het Koninklijk Huis, waarvoor Paleis Huis ten Bosch met name ook een privéwoning was. Het vrijgeven van ruimte en tijd voor onderzoek was daarom een bijzonder voorrecht.

Deze publicatie is tot stand gekomen dankzij de inspanningen en steun van zeer velen. Dat zijn allereerst de personen die tijdens en na de restauratie van de Oranjezaal het onderzoek hebben verricht, dat hier zijn neerslag heeft gevonden. Een omvangrijk deel van de hier gepresenteerde teksten werd geschreven door dr. Margriet van Eikema Hommes en drs. Lidwien Speleers op basis van onderzoek in de jaren 2000-2004, terwijl daarnaast belangrijke tekstuele bijdragen werden geleverd door drs. Michiel Franken, prof. em. Anne van Grevenstein, drs. Mireille te Marvelde, dr. Annelies van Loon en drs. Paula van der Heiden. Drs. Michiel Franken was verantwoordelijk voor de eindredactie en had daarbij de taak om de tekst van de diverse auteurs tot een eenheid samen te smeden. Hij werd daarin bijgestaan door Maud Lankester MA. Aan hen allen grote dank voor hun inspanningen.

De financiering van onderzoek en publicatie werd mogelijk gemaakt door bijdragen in geld en werkkracht van vele zijden, in het bijzonder RGD (Rijksgebouwendienst, thans Rijksvastgoedbedrijf), NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) mede in het kader van de Molart- en De Mayerne-programma’s, RCE (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, waarin de voormalige Rijksdienst voor de Monumentenzorg en het Instituut Collectie Nederland samengingen), SRAL (Stichting Restauratieatelier Limburg), RKD (Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis), Koninklijk Huisarchief, Dr. Hendrik Muller Vaderlandsch Fonds en Gravin van Bylandt Stichting. Tevens verschafte de restauratieafdeling van het Mauritshuis ruimhartig toegang tot hun onderzoeksinfrastructuur.

De begeleidingscommissie voor de restauratie bestond uit de Rijksbouwmeester, tevens voorzitter prof. ir. W. Patijn, monumentenadviseur van de Rijksbouwmeester ir. E.J. Nusselder, prof. dr. K. Ottenheym, drs. F. Duparc, dr. R. Vos en dr. A. Vliegenthart.
Als externe adviseurs werden bij het vooronderzoek in 1997 betrokken: mw. S. Staniforth (National Trust London), J.A. Glatigny (Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium Brussel), dr. B.A.H.G. Jütte (ICN/RCE), dr. J. Wadum (Mauritshuis Den Haag), mw. drs. E. Hartkamp-Jonxis (Rijksmuseum Amsterdam), ir. W.F. Westgeest (Van Zanten Raadgevende Ingenieurs B.V.), prof. Dipl. Rest. dr. U. Schiessl (Hochschule für Bildende Künste Dresden) en I. McClure (Hamilton Kerr Institute Cambridge).

Voor de samenstelling van de catalogus konden de auteurs bouwen op de bijdrage van een interdisciplinair team.  Een bijzondere plaats wordt daarbij ingenomen door prof. dr. Jaap Boon van het AMOLF Instituut, die met zijn medewerkers een brug vormde tussen de bij het onderzoek betrokken disciplines. De leden van het onderzoeks- en restauratieteam waren: Liesbeth Abraham, Jorrit van den Berg, Astrid van den Berg, Thomas Brain, Rob Bremer, Edwin van den Brink, Jolanda de Bruijn, Pol Bruys, Mark Clarke, Clara Cremers, Bernice Crijns, Peter Dijkman, Gisela van der Doelen, Hélène Dubois, Esther van Duijn, Krijn van den Ende, Ester Ferreira, Michiel Franken, Angélique Friedrichs, Kristin Feyerand, Elsbeth Geldhof, Jean-Albert Glattigny, Karin Groen, Harriet Haakma Wagenaar, Willem Haakma Wagenaar, Paula van der Heiden, René Hoppenbrouwers, Jerre van der Horst, Nico van Hout, Maria Ihrsen,  Ruth Jongsma, Matthijs de Keijzer, Daniëlle van Kempen, Katrien Keune, Lizet Klaassen, Katherine Kolff, Gerbrand Korevaar, Annelies van Loon, Mireille te Marvelde, Pauline Marchand, Ian McClure, Erika Mösenbacher, Jos van Och, Koen Ottenheym, Alan Phenix, Bruno Raida, Dirk Schellaars, Ulrich Schiessel, Barbara Schoonhoven, Kees Schreuder, Kate Seymour, Joanna Shepard, Astrid Smeets, Leonoor Speldekamp, Lidwien Speleers, Susanne Stangier, Remco Streep, Barbara Susijn, Ken Sutherland, Josefien Tegelaar, Martijn Terhorst,  Arnold Truyen, Bianca van Velzen, Johanneke Verhave, Ige Verslype, Edwin Verweij, Jørgen Wadum, Josien van der Werf, Sandy van Wissen en Nico van der Woude.

Om te komen tot een opzet voor een publicatie werd de redactie terzijde gestaan door een redactieraad, die bestond uit mw. ir. H.M.T. de Wijn-van der Meer, ir. E.J. Nusselder,  drs. B. Woelderink, drs. Ph. Maarschalkerweerd en prof.dr. J.P. Filedt Kok.
De technische realisatie van deze publicatie tenslotte is te danken aan het RKD (Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis), in het bijzonder aan Henk Platenburg,  drs. Ton Geerts en drs. Reinier van ’t Zelfde.

Graag dank ik alle betrokkenen voor hun inspanningen en ondersteuning.

Rudi Ekkart


Datum laatste wijziging: 21-06-2015 19:51