U bent hier: Home Cat. nrs. 38 a-d
Document acties

Cat. nrs. 38 a-d

cat. nr. 38a
Casement met het wapen van Frederik Hendrik en de wapens van vier voorouderlijke paren van de Nassau-lijn
(houten gewelf boven de zuidwest inspringende hoek van de Oranjezaal)

 

cat. nr. 38b
Casement met het wapen van Amalia en de wapens van vier van haar voorouderlijke paren
(houten gewelf boven de zuidoost inspringende hoek van de Oranjezaal)

 

cat. nr. 38c
Casement met het wapen van Frederik Hendrik en de wapens van vier voorouderlijke paren van de Coligny-lijn
(houten gewelf boven de noordoost inspringende hoek van de Oranjezaal)

 

cat. nr. 38d
Casement met het wapen van Amalia en de wapens van vier van haar voorouderlijke paren
(houten gewelf boven de noordwest inspringende hoek van de Oranjezaal)

 

cat.nr. 038a-d_1001160842.jpgcat.nr.038b.jpg

 

cat.nr. 038c.jpgcat.nr. 038d.jpg


Het gewelfbeschot boven de smalle wandvlakken van de vier inspringende hoeken in de Oranjezaal is beschilderd alsof hier een dragende steenconstructie bestaat, die is samengesteld uit elkaar doorsnijdende halftongewelven. Bij iedere hoek eindigen de buitenste vakken tegen de zijkanten van een van de vier cassetten die met één zijde tegen achthoekige balkenring om de opening naar de lantaarn aansluiten. Deze buitenste vakken zijn verlevendigd met vier boven elkaar liggende, ondiepe casementen die elk aan weerskanten door een smal staand casement worden geflankeerd. De middelste vakken eindigen boven tegen de achthoekige balkenring om de opening naar de lantaarn en hebben een groot casement dat gevuld is met wapens van de voorouders van Frederik Hendrik en Amalia. De kwartierstaten van Frederik Hendrik en Amalia zijn kruiselings over de vier inspringende hoeken verdeeld. In het midden van elk wapencasement is groot het eigen wapen geplaatst met daarboven en daaronder telkens de wapens van vier voorouderlijke paren: de Nassau-lijn van Frederik Hendrik in de zuidwesthoek, de Coligny-lijn in de noordoosthoek; de wapens van de voorouders van Amalia in de noordwest- en zuidoosthoeken. Aan weerskanten van elk casement met wapens zijn twee staande smalle casementen boven elkaar geplaatst. Langs de graten tussen een middelste vak en de flankerende twee vakken en langs de liezen opzij lopen smalle bandprofielen die licht afsteken tegen de grijze kleur van het gewelf. De casementen hebben een bruingrijze schaduwtoon. De smalle zijn afgezet met een verdiept liggend goudgeel profiel. Vergulde festoenen en rozetten versieren zowel de casementen als de grijze gewelfdelen daartussen. De wapens en decoratieve elementen lijken van bovenuit de lantaarn te worden belicht.


Datum laatste wijziging: 12-06-2015 16:39