U bent hier: Home Bibliografie
Document acties

Bibliografie

Cat. tent. Amsterdam 2006
Cat. tent. Rembrandt/Caravaggio Amsterdam (Rijksmuseum en Van Gogh Museum), 2006

Cat. tent. Antwerpen 1993
R.-A. D’Hulst, N. de Poorter en M. Vandenven, cat. tent. Jacob Jordaens (1593-1678), Antwerpen (Koninklijk Museum voor Schone Kunsten), 1993

Cat. tent. Antwerpen, Londen 1999
C. Brown, H. Vlieghe en F. Baudouin , cat. tent. Van Dijck 1599-1641Antwerpen (Koninklijk Museum voor Schone Kunsten)Londen (Royal Academy of Arts), 1999

Cat. tent. Antwerpen 2010
N. van Hout en A. Balis, cat. tent. Rubens doorgelicht: meekijken over de schouder van een virtuoos, Antwerpen (Koninklijk Museum voor Schone Kunsten)2010

Cat. tent. Apeldoorn 1999/2000
M. Schacht en G. Bartoschek, cat. tent. Onder den Oranje boom. Nederlandse kunst en cultuur aan Duitse vorstenhoven in de zeventiende en achttiende eeuw, Apeldoorn (Paleis Het Loo Nationaal Museum), 1999/2000

Cat. tent. Berlijn 1982
K.-H. Kohl, cat. tent. Mythen der Neuen Welt: zur Entdeckungsgeschichte Lateinamerikas, Berlijn (Martin-Gropius-Bau), 1982

Cat. tent. Boston, Toledo 1993/1994
D. Freedberg, P.C. Sutton en M.E. Wieseman (eds), cat.tent. The age of Rubens, Boston (The Museum of Fine Arts); Toledo (Toledo Museum of Art), 1993/1994

Cat. tent. Delft 2011/2012
A. JansenR.E.O. Ekkart  en J. Verhave, cat. tent. De Portretfabriek van Michiel van Mierevelt, Delft (Museum het Prinsenhof),  2011/2012

Cat. tent. Fort Worth, New York 1991
C. Brown, cat. tent. The drawings of Anthony van Dyck, Fort Worth (Kimbell Art Museum); New York (Pierpont Morgan Library), 1991

Cat. tent. Den Haag 1997
M. Keblusek en J. Zijlmans (eds), cat. tent.Vorstelijk Vertoon. Aan het hof van Frederik Hendrik en Amalia, Den Haag (Haags Historisch Museum), 1997

Cat. tent. Den Haag 1997/1998
P. van de Ploeg en C. Vermeeren (eds), cat. tent. Vorstelijk Verzameld. De kunstcollectie van Frederik Hendrik en Amalia, Den Haag (Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis), 1997/1998

Cat. tent. Den Haag 1998
E. Buijsen e.a., Haagse schilders in de Gouden Eeuw. Het Hoogsteder Lexicon van alle schilders werkzaam in Den Haag 1600-1700, cat. tent. Haags Historisch Museum (Kunsthandel Hoogsteder & Hoogsteder), Den Haag/Zwolle, 1998

Cat. tent. Den Haag 1998/1999
N. Middelkoop, M. Enklaar en P. van de Ploeg, Rembrandt onder het mes. De anatomische les van Dr Nicolaes Tulp ontleedDen Haag (Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis)1998/1999

Cat. tent. Den Haag 2004
Q. Buvelot (ed.), cat.  tent. Albert Eckhout: een hollandse kunstenaar in Brazillië, Den Haag (Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis), 2004

Cat. tent. Kleve 1979
G. de Werd (ed.), cat. tent. Soweit der Erdkreis reicht. Johann Moritz von Nassau-Siegen 1604-1679, Kleve (Städtisches Museum Haus Koekkoek), 1979

Cat. tent. Leiden 1991
C. Vogelaar e.a., cat. tent. Rembrandt & Lievens in Leiden, Leiden (Stedelijk Museum de Lakenhal), 1991

Cat. tent. Rotterdam, Frankfurt am Main 1999/2000
A. Blankert, J. Giltaij en F. Lammertse (eds), cat. tent. Hollands Classicisme in de zeventiende-eeuwse schilderkunst, Rotterdam (Museum Boijmans Van Beuningen); Frankfurt (Städelsches Kunstinstitut), 1999/2000

Cat. tent. ’s-Hertogenbosch, Strasbourg 1991/1992
A. Roy, cat. tent. Theodoor van Thulden. Een Zuidnederlandse barokschilder 1606 ’s-Hertogenbosch 1669, ’s-Hertogenbosch (Noordbrabants Museum); Strasbourg (Les Musées de la ville de Strasbourg), 1991/1992

Cat. tent. ’s-Hertogenbosch, Valenciennes 2000
P. Huys Janssen, M. de Beyer (eds), cat. tent. Meesters van het Zuiden. Barokschilders rondom Rubens, ‘s-Hertogenbosch (Noordbrabants museum); Valenciennes (Musée des Beaux-Arts), 2000

Cat. tent. Washington, Detroit, Amsterdam 1980/1981
A. Blankert e.a., cat.tent. God en de goden: verhalen uit de bijbelse en klassieke oudheid door Rembrandt en zijn tijdgenoten, Washington (The National Gallery of Art); Detroit (The Detroit Institute of Arts ); Amsterdam (Rijksmuseum)1980/1981

Cat. tent. Washington 1990/1991
S.J. Barnes, J. Held, Ch.Brown, en A.K. Wheelock Jr, cat. tent. Anthony van Dyck, Washington (The National Gallery of Art), 1991/1992

Cat. tent. Washington, Detroit 2004/2005
A.K. Wheelock Jr , cat. tent. Gerard ter Borch , Washington (The National Gallery of Art); Detroit (The Detroit Institute of Arts), 2004/2005

Cat. tent. Washington, Milwaukee, Amsterdam, 2008/2009
A.K. Wheelock Jr e.a., cat. tent. Jan Lievens: a Dutch master rediscovered, Washington (National Gallery of Art); Milwaukee (Milwaukee Art Museum); Amsterdam (Rembrandthuis), 2008/2009.

Alberti 1975
L.B. Alberti, De pictura, Rome 1975 (C. Grayson (ed.)

Alberti 1996
L.B. Alberti, Over de schilderkunst (vert. L. Hermans, inl. en annot. C. van Eck en R. Zwijnenberg), Amsterdam 1996

An accurate description 1691
An accurate description of the United Netherlands (...) together with an exact Relation of the entertainments of his most Sacred Majesty King William at the Hague, written by an English Gentleman, London 1691

Angel 1642
Philips Angel, Lof der Schilderkonst, Leiden 1642 (facs. reprint Utrecht 1969)

Baarsen 2007
R. Baarsen, ‘Een kabinet voor Amalia van Solms. Europese meubelkunst in Den Haag’, Het Nederlandse Binnenhuis gaat zich te buitenLeids Kunsthistorisch Jaarboek 14 (2007), pp. 63-90

Balis 1994
A. Balis, ‘Fatto da un mio discepolo’, Rubens’s studio practices reviewed’ in: Toshiharu Nakamura (red.), Rubens and his workshop: The Flight of Lot and his Family from SodomTokyo 1994pp. 97-127

Balis 2000
A. Balis, ‘Working it out: Design Tools and Procedures in Sixteent- and Seventeenth-Century Flemish Art’, in: H. Vlieghe, A. Balis en C. van de Velde (red.), Concept, design & execution in Flemish painting (1550-1700), Turnhout 2000, pp. 129-151

Barrett 2009
K. Barrett, ‘Mijn Heer: Letters from Pieter Soutman to Constantijn Huygens’, Oud Holland 122 (2009), pp. 155-163

Barrett 2012
K. Barrett, Pieter Soutman: life and oeuvres, Amsterdam 2012

Battistini 1977
A. Battistini (red.), F. Lana Terzi. Prodomo all’ arte maestra (…) Milaan 1977 (Herdruk van het traktaat Prodomo, overo saggio di alcune inventioni nuove premesso al arte maestra, Brescia 1670)

Beal 1984
M. Beal,  A study of Richard Symonds. His Italian notebooks and their relevance to seventeenth-century painting techniques, New York/London 1984

Becanus 1636
Guilielmus Becanus, Serenissimi principis Ferdinandi Hispaniarum infantis S.R.E. cardinalis triumphalis introitus in Flandriae metropolim Gandavum, Antverpiae 1636

Bell 1995
J. Bell, ‘Light and colour in Caravaggio’s Supper at Emmaus,’ Artibus et Historiae 31 (1995), pp. 139-70

Van den Berg e.a. 2002
K.J. van den Berg, M. Geldof, S. de Groot en H. van Keulen, ‘Darkening and surface degradation in 19th- and early 20th-century paintings; an analytical study’in: Preprints 13th Triennial Meeting of the ICOM Committeefor Conservation, Rio de Janeiro (22-27 september 2002), London (2002), 2 vols. Vol.1, pp. 464-472

Berger 1901
E. Berger, Quellen für Maltechnik während der Renaissance und deren Folgezeit (XVI.-XVIII. Jahrhundert) in Italien, Spanien, den Niederlanden, Deutschland, Frankreich und England nebst dem De Mayerne Manuskript, München 1901

Beschrijving 1821
Gebr. van Cleef, Beschrijving der schilderijen in de Oranje-zaal van het Koninklijk Paleis, genaamd het Huis in het Bosch, in de nabijheid van 's Gravenhage, den held Frederik Hendrik, prins van Oranje en Nassau, door zijne gemalin mevrouwe de prinses Amalia van Solms-Braunsfels ter gedachtenis opgerigt, 's-Gravenhage /Amsterdam 1821

Beurs 1692
W. Beurs, De groote waereld in ‘t kleen geschildert, of schilderagtig tafereel van ’s weerelds schilderyen, kortelijk vervat in ses boeken: verklarende de hooftverwen, haare verscheide mengelingen in oly, en der zelver gebruik ..., Amsterdam 1692

De Bie 1662
C. de Bie, Het gulden cabinet van de edel vry schilderconst, Antwerpen 1662

Blankert 1981
A. Blankert, ‘Classicisme in de Hollandse schilderkunst 1614-1670’, in: cat. tent. Washington, Detroit, Amsterdam 1980/1981, pp. 183-235

Blankert 2009
A. Blankert, ‘Lievens’ onroerende schilderijen’, in: Jan Lievens 1607-1674, Kunstschrift  53 (2009) nr. 3, pp. 20-27 

Bloch 1940
V. Bloch, ‘Haarlemer Klassizisten’, Oud Holland 57 (1940), pp. 14-21 

Bok 1995
M.J. Bok, 'Familie, vrienden en opdrachtgevers', in: J.Huisken, K.Ottenheym, G. Schwartz (eds.), Jacob van Campen. Het klassieke ideaal in de Gouden Eeuw , Amsterdam 1995,pp. 27-52 

Boon e.a. 2001
J. J. Boon, e.a., 'Imaging microspectroscopic, secondary ion mass spectrometric and electron microscopic studies on discoloured and partially discoloured smalt in cross-sections of 16th century paintings', Chimia, 55 (2001), pp. 952-960 

Boon e.a. 2002
J.J. Boon, e.a., ‘Mechanical and chemical changes in Old Master paintings: dissolution, metal soap formation and remineralization processes in lead pigmented ground/intermediate paint layers of 17th century paintings’, in: Preprints 13th Triennial Meeting of the ICOM Committee for Conservation, Rio de Janeiro (22-27 september 2002), Londen (2002), pp. 401-406 

Bovio 1677 (1915)
G. Brom, ‘Een Italiaansche reisbeschrijving der Nederlanden (1677-1678)’, Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap  36 (1915),  pp. 80- 230 [Huis ten Bosch pp. 118-119] 

Braun 1966
H. Braun, Gerard und Willem van Honthorst, Göttingen 1966 

Brenninkmeyer-De Rooij 1979
B. Brenninkmeyer-De Rooij, ‘Indische Exotika auf einem Gemälde des Jacob van Campen im Oraniersaal des "Haus ten Bosch"’, in: cat. tent. Kleve 1979, pp. 57-60 

Brenninkmeyer-De Rooij 1980/1981
B. Brenninkmeyer-De Rooij, ‘”Ansien doet Ghedencken”. Historieschilderkunst in openbare gebouwen en verblijven van de stadhouders’, in: cat. tent. Washington, Detroit, Amsterdam, 1980/1981, pp. 65-75 

Brenninkmeyer-De Rooij 1982
B. Brenninkmeyer-De Rooij, ‘Notities betreffende de decoratie van de Oranjezaal in Huis Ten Bosch’, Oud Holland 96 (1982), p. 133-190 

Brom 1915
G. Brom, ‘Een Italiaansche reisbeschrijving der Nederlanden (1677-1678)’, Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap  36 (1915),  pp. 80- 230 [Huis ten Bosch pp. 118-119]

Broos 1993
B. Broos, Liefde, Lust & Lijden, historiestukken in het Mauritshuis, Den Haag 1993 

Brown en Elliot 1980
J. Brown en J.H. Elliot, A Palace for a king: the Buen Retiro and the court of Philip IV, New Haven 1980 

De Bruijn 2001
J. H. de Bruijn, Honthorst fecit (?): Een onderzoek naar de atelierpraktijk van Gerard van Honthorst (1592-1656) aan de hand van de schilderijen uit zijn werkplaats in de Oranjezaal in Paleis Huis ten Bosch in Den Haag, scriptie Universiteit van Amsterdam, 2001 

Buvelot 1995 (1)
Q. Buvelot, ‘Schilderkunst’, in: J.Huisken, K.Ottenheym en G. Schwartz (eds), Jacob van Campen. Het klassieke ideaal in de Gouden Eeuw, Amsterdam 1995, pp. 54-119 

Buvelot 1995 (2)
Q. Buvelot, ‘Ontwerpen voor geschilderde decoratieprogramma's’, in: J. Huisken, K.Ottenheym en G. Schwartz (eds), Jacob van Campen. Het klassieke ideaal in de Gouden Eeuw, Amsterdam 1995, pp. 120-153 

Buvelot 2004
Q. Buvelot, Royal Picture Gallery Mauritshuis: a summary catalogue, Zwolle 2004 

Buvelot 2009
Q. Buvelot, ‘Boekbespreking/Book review’ van Parker Brienen 2006, Oud Holland 122 (2009), pp. 181-184 

Capps, Page en Rouse 1918
E. Capps, T.E. Page en W.H.D., Rouse (eds), Plutarch´s Lives, The Loeb Classical Library, 11 dln (1914-26) dl. 6 (1918) 

Carlyle 2001
L. Carlyle, ‘Historical reconstructions of artists’ oil paint: an investigation of oil processing methods and the use of selected artists’ mediums,’ in: Deterioration of artists’ paints: effects and analysis, preprints ICOM Committee for Conservation, working groups paintings 1 and paintings 2 and paintings section, United Kingdom Institute for Conservation, 10-11 September 2001, British Museum London, pp. 6-7 

Dresch 1935
H.J.M. Dresch, ‘Caesar van Everdingens nalatenschap’, Oud Holland 52 (1935), pp. 41-48 

Duverger 1972
E. Duverger, ‘Abraham van Diepenbeeck en Gonzales Coques aan het werk voor de stadhouder Frederik Hendrik, prins van Oranje’, Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen  (1972), pp. 181-235

Duverger 1991/1992
E. Duverger, ‘Antwerpen en de Noordelijke Nederlanden’, in:cat. tent.’s-Hertogenbosch, Strasbourg 1991/1992, pp. 40-49 

Duverger 1993
E. Duverger, ‘Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw, 1654-1658’, in: Fontes Historiae Artis Neerlandicae. Bronnen voor de kunstgeschiedenis van de Nederlanden, vol. 7, Brussel 1993 

Van Dyk 1767
J. van Dyk, Beschrijving der schilderijen in de Oranjezaal van het vorstelijk Huys in 't Bosch ,s-Gravenhage  1767 

Van Dyk 1856
J. van Dyk, Itinéraire de la Salle d’Orange au Palais du Bois près de La Haye. Traduit par H. Jean Caan […], ’s-Gravenhage 1856 

Drossaers and Lunsingh Scheurleer 1975
S.W.A. Drossaers en Th.H. Lunsingh Scheurleer, Inventarissen van de inboedels in de verblijven van de Oranjes en daarmee gelijk te stellen stukken 1567-1712, 3 vols., 's-Gravenhage 1974-1976  

Van Eikema Hommes 1999
M.H. van Eikema Hommes, ‘Historische schildersrecepten voor metaal’, Kunstenaars Materiaal 30 (1999), pp. 23-25 

Van Eikema Hommes 2004
M.H. van Eikema Hommes, Changing pictures,  Discoloration in 15th- to 17th-century oil paintings, London 2004 

Van Eikema Hommes 2005 (1)
M.H. van Eikema Hommes, 'The contours in the paintings of the Oranjezaal, Huis ten Bosch', in: M.van den Doel e.a. (eds.), The learned eye, regarding art, theory, and the artist's reputation. Essays for Ernst van de Wetering,Amsterdam 2005, pp. 58-84 

Van Eikema Hommes 2005 (2)
M.H. van Eikema Hommes, 'Pieter de Grebber and the Oranjezaal in Huis ten Bosch, Part I, the Regulen (1649),Art Matters 3 (2005), pp. 20-36 

Van Eikema Hommes 2005 (3)
M.H. van Eikema Hommes, ‘Interpreting historical sources on painting materials and techniques: the myth of “copper resinate” and the reconstruction of indigo oil paints’, in: M. Clarke, J.H. Townsend, A. Stijnman (eds),Art of the Past. Sources and Reconstructions (Proceedings of the first symposium of Art Technological Source Research study group), Londen 2005, pp. 16-23 

Van Eikema Hommes en Speleers 2005
M.H. van Eikema Hommes en L. Speleers, ‘Pieter de Grebber and the Oranjezaal in Huis ten Bosch, Part I I: variations in painting technique’,Art Matters 3 (2005), pp. 37-46 

Van Eikema Hommes en Van de Wetering 2006
M.H. van Eikema Hommes en E. van de Wetering, ‘Licht en kleur bij Caravaggio en Rembrandt, door de ogen van hun tijdgenoten’ in: cat. tent.  Amsterdam 2006, pp. 164-179 

Van Eikema Hommes 2011
M. van Eikema Hommes, ‘“As though it had been done by just one Master”. Unity and diversity in the Oranjezaal’, in: A.W.A. Boschloo e.a. (red.), Aemulatio. Imitation, emulation and invention in Netherlandish art from 1500 to 1800. Essays in honor of Eric Jan Sluijter, Zwolle 2011, pp. 288-303 

Van Eikema Hommes en Speleers 2011
M. van Eikema Hommes en L. Speleers, ‘Nine Muses in the Oranjezaal: the painting methodsof Caesar van Everdingen and Jan Lievens confronted’, in: M. Spring (red.),Studying Old Master Paintings; Techology and Practice. The National Gallery Technical Bulletin 30th  Anniversary Conference Postprints,Londen 2011, pp. 157-164 

Van Eikema Hommes en Kolfin 2013
M. van Eikema Hommes en E. Kolfin, De Oranjezaal in Huis ten Bosch. Een zaal uit loutere liefde, Zwolle 2013 

Van Eikema Hommes 2013 (1)
M. van Eikema Hommes, ‘Van ‘Lusthuys’ tot mausoleum. De ontstaansgeschiedenis van Huis ten Bosch en de Oranjezaal’, in: Van Eikema Hommes en Kolfin 2013, pp. 35-48 

Van Eikema Hommes 2013 (2)
M. van Eikema Hommes, ‘De beste schilders van het land. Eenheid en verscheidenheid in de Oranjezaal’, in: Van Eikema Hommes en Kolfin 2013, pp. 169-176 

Van Eikema Hommes 2013 (3)
M. van Eikema Hommes, ‘Een triomfstoet belicht. De werkelijke en de geschilderde lichtval in de Oranjezaal’, in: Van Eikema Hommes en Kolfin 2013, pp. 179-242 

Farrington 1710
J. Farrington, An Account of a journey through Holland, Frizeland, etc in severall letters to a friend. To Mr. N.H. [1710], Leiden 1994 

Ferreira, Van der Horst en Boon 2005
E. Ferreira, J. van der Horst en J. Boon, ‘Chemical aspects of the binding media of the Oranjezaal ensemble: an insight into 17th century Netherlandish materials and methods’, Preprints of the 14th Triennial Meeting of ICOM-CC, Den Haag (12-16 september 2005), pp. 774-782 

Fock 1995
C. W. Fock, ‘Teruggevonden ontwerpen voor de tapijtenreeks “De Nassause genealogie”’, Jaarboek Oranje-Nassau Museum  (1995), pp. 39-58 

Foister 2004
S. Foister, Holbein and England, New Haven/Londen, 2004 

Foucart 1967
J. Foucart, ‘Une esquisse de Willeboirts pour la Huis ten Bosch’, Oud Holland 82 (1967), pp. 57-59 

Frijhoff 1997
W. Frijhoff, ‘Het Haagse hof in nationaal en Europees perspectief’, in: cat. tent. Den Haag 1997, pp. 10-18 

Van Gelder 1946
J.G. van Gelder, ‘Honthorstiana. I’, Kunsthistorische Mededeelingen van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie 1 (1946), pp. 56-57 

Van Gelder 1948/1949
J.G. Van Gelder, ‘De schilders van de Oranjezaal’, Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 2 (1948/1949), pp. 119-164 

Van Gelder 1949
J.G. van Gelder, ‘De opdrachten van de Oranjes aan Th. Willeboirts Bosschaerts en Gonzales Coques’, Oud Holland 64 (1949), pp. 41-56 

Van Gelder 1960
H.E. van Gelder, ‘Twee Braziliaanse schildpadden door Albert Eckhout’, in: Oud Holland 75 (1960), pp. 5-30 

Gettens, Feller en Chase 1993
R.J. Gettens, R.L. Feller en W.T. Chase, ‘ Vermillion and cinnabar’, in: A. Roy (ed.), Artists’ pigments: a handbook of their history and characteristics , dl.2, Washington 1993, pp. 159-182 

Giltaij and Lammertse 2001
J. Giltaij enF. Lammertse, ‘Mainting a Studio Archive: Drawn Copies by the De Braij family’, Master Drawings 39 (2001), pp. 367-394 

Gifford 2008/2009
M. Gifford, ‘Lievens’ technique: “Wonders in smeared paint, varnishes and oils”’, in cat.tent. Washington, Milwaukee, Amsterdam, 2008/2009 , pp. 41-53 

Goeree 1697
W. Goeree, Inleydinge tot de Algemeene Teyken-Konst…, 3de editie, Amsterdam 1697 (1ste editie, Middelburg 1668)

Gombrich 1976
E.H. Gombrich, 'The Heritage of Apelles’, in: The heritage of Apelles, Oxford 1976, pp. 3-18 

Goossens 1995
E.J. Goossens, ‘De rol van de beeldhouwkunst’, in: J. Huisken, K.Ottenheym en G. Schwartz (eds), Jacob van Campen. Het klassieke ideaal in de Gouden Eeuw, Amsterdam 1995, pp. 201-226 

Van de Graaf 1958
J.A. van de Graaf, Het De Mayerne Manuscript als bron voor de schildertechniek van de barok, Mijdrecht 1958 

De Grebber 1649
P. de Grebber, Regulen: Welcke by een goet Schilder en Teyckenaer geobserveert en achtervolght moeten werden… , Haarlem 1649 (gepubliceerd door Van Thiel 1965) 

Groen 1997
K. Groen, ‘Investigation of the use of the binding medium by Rembrandt: chemical analysis and rheology’, Zeitschrift für Kunsttechnologie und Konservierung 11 (1997) 2, pp. 207-227 

Groen 2005 (1)
K. Groen, ‘Earth matters: the origin of the material used for the preparation of the Night Watch and many other canvases in Rembrandt’s workshop after 1640’, ArtMatters 3 (2005), pp. 138-154 

Groen 2005 (2)
K. Groen, ‘Grounds in Rembrandt’s workshop and in paintings by his contemporaries’, A corpus of Rembrandt paintings, vol. 4, Dordrecht 2005, pp. 318-334

Groenveld 1990
S. Groenveld, Evidente facieen in den staet. Sociaal-politieke verhoudingen in de 17de-eeuwse republiek der verenigde Nederlanden, Hilversum 1990 

Groenveld 1997
S. Groenveld, ‘Frederik Hendrik en zijn entourage. Een politieke levensschets’, in: cat. tent. Den Haag 1997/1998, pp. 18-34 

Groenveld 2006
S. Groenveld, ‘Van opklimmende vorstenzoon tot neerstortende Faëtoon, Stadhouder Willem II (1626-1650) in beeld’, Jaarboek Oranje-Nassau Museum 2006, pp. 108-173 

Gunn e.a. 2002
M. Gunn, G. Chottard e.a., ‘Chemical reactions between copper pigments and oleoresinous media’, Studies in Conservation 47 (2002), pp. 12-23 

Haak 1984
B. Haak, The Golden Age. Dutch painters of the seventeenth century, New York 1984 

Hairs 1965
M.L. Hairs, ‘Théodore van Thulden 1606-1669’, in: Revue Belge d'Archéologie et d'histoire de l'art 34 (1965), nr. 1-2, pp. 11-73 

Hartmann 1657-1659
A.S. Hartmann, ‘Tagebuch Adam Samuel Hartmanns über seine Kollektenreise im Jahre 1657-1659’, in: R. Pruemers (ed.), Zeitschrift der Historischen gesellschaft für die Provinz Posen XV (1900), pp. 133-135 

Van Heemstra 2001
G. van Heemstra, ‘Ruimte, licht en stilte. Een beschrijving van Saenredams schildertechniek’, in: L.M. Helmus (red.), Pieter Saenredam, het Utrechtse werk, Utrecht 2001, pp. 73-90 

Van der Heiden 1997
P.C. van der Heiden, Restauratie- en onderhoudsgeschiedenis van de schilderingen in de Oranjezaal, Huis ten Bosch, ongepubliceerd rapport in opdracht van de Rijksgebouwendienst, Den Haag 1997, in: Oranjezaal 1997, bijlage 9. [Inhoud opgenomen in Van der Heiden 2014]

Van der Heiden 2000
P.C. van der Heiden, Oranjezaal Huis ten Bosch 's-Gravenhage. Rapport van het aanvullend onderzoek van de ontstaans- en restauratiegeschiedenis van de Oranjezaal in opdracht van de Stichting Restauratie Atelier Limburg, Den Haag 2000 [inhoud opgenomen in Van der Heiden 2014]

Van der Heiden 2014
P.C. van der Heiden, Archiefonderzoek Oranjezaal, Bureau voor Bouwhistorisch Onderzoek 2014. Geactualiseerde versie van Van der Heiden 1997 en Van der Heiden 2000, digitaal gepubliceerd als bijlage bij deze catalogus.

Heijenga-Klomp 2005
M.W. Heijenga-Klomp, ‘Matthias Withoos (ca 1627-1703) en zijn kinderen’, Flehite, historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken , dl VI (2005), pp. 108-131 

Heinen en Rhielemann 2001
U. Heinen en A. Rhielemann, Rubens Passioni: Kultur der Leidenschaft im Barock, Rekonstruktion der Künste, Band 3, Göttingen 2001 

Heinrich 2001
A. Heinrich, ‘Thomas Willeboirts Bosschaert (1513/14-1654). Ein flämischer Nachfolger Van Dijcks - Abhängigkeit und Eigenständigkeit’, in: H. Vlieghe (ed.), Van Dyck 1599-1999. Conjectures and Refutations, Turnhout 2001, pp. 253-269 

Heinrich 2003
A. Heinrich, Thomas Willeboirts Bosschaert (1613/14-1654): ein flämischer Nachfolger Van Dycks, Turnhout 2003 

Hoogewerff 1942
G. J. Hoogewerff, ‘Nederlandsche kunstenaars te Rome (1600-1725)’, Studiën van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome, deel III, Den Haag 1942 

Hoogsteder 1986
J.-W. Hoogsteder, De schilderijen van Frederik en Elizabeth, Koning en Koningin van Bohemen, 3 dln, ongepubliceerde doctoraalscriptie Utrecht/Londen 1986 

Van Hoogstraeten 1678
S. van Hoogstraeten, Inleyding tot de hooge schoole der schilderkonst: anders de zichtbaere werelt, Rotterdam 1678 

De Hoop Scheffer 1992
D. de Hoop Scheffer (red.), Hollstein’s Dutch and Flemish etchings, engravings and woodcuts, vol XL, Roosendaal 1992 

Houbolt 1939
E.C. Houbolt, Het Huis ten Bosch (vanaf zijn stichting tot heden), Den Haag 1939 

Houbraken (1718-1721)
A.  Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen  (3 delen), Amsterdam 1718-1721 

Van Hout 2005
N. van Hout, Functies van doodverf met bijzondere aandacht voor de onderschildering en andere onderliggende stadia in het werk van Peter Paul Rubens, Leuven 2005 (diss.) 

Van Hout en Balis 2010
N. van Hout en A. Balis, Rubens doorgelicht: meekijken over de schouder van een virtuoos, Antwerpen 2010 

Van Hout 2012
N. van Hout, Het onvoltooide schilderij, Antwerpen 2012 

Houtzager 1967
M.E. Houtzager, Röntgenonderzoek van de oude schilderijen in het Centraal Museum te Utrecht, Utrecht 1967 

D’Hulst 1973
R.-A. d’Hulst, ‘Enkele tekeningen van Theodoor van Thulden’, in: J. Bruyn (red.), Album Amicorum J.G. van Gelder, Den Haag 1973, pp. 186-189 

D’Hulst 1974
R.-A. d’Hulst, Jordaens drawings, Brussel 1974 

D’Hulst 1982
R .-A. d’Hulst, Jacob Jordaens, Antwerpen 1982 

Huygens 1987
C. Huygens, Mijn jeugd (vertaald door C.L. Heesakkers), Amsterdam 1987 

Huys Janssen 2000
P. Huys Janssen, ‘Theodoor van Thulden’, in: cat. tent. ’s-Hertogenbosch, Valenciennes 2000, pp. 85-111 

Huys Janssen 2002
P. Huys Janssen, Caesar van Everdingen 1616/17-1678. Monograph and Catalogue Raisonné, Doornspijk 2002 

Jansen 1984
D.J. Jansen, ‘Het stadhouderlijk kwartier in de 17de eeuw’, in: R.J. van Pelt en M.G. Tiethoff-Spliethoff (eds), Het Binnenhof van grafelijke residentie tot regeringscentrum, Dieren 1984, pp. 57-69 

Janssen 2001
G.H. Janssen, ‘De kunst van het kopiëren: opdrachten van Stadhouder Willem Frederik van Nassau aan Pieter Nason’, Jaarboek Oranje-Nassau Museum, 2001 (Rotterdam 2002), pp. 36-47 

Joppien 1979
R. Joppien, ‘The Dutch vision of Brazil. Johan Maurits and his artists’, in: E. van den Boogaart et al (eds),  A humanist prince in Europe and Brazil. Johan Maurits van Naussau-Siegen 1604-1679. Essays on the occasion of the tercentenary of his death, Den Haag 1979, pp. 298-376 

Judson 1959
J.R. Judson, Gerrit van Honthorst: a discussion of his position in Dutch art, Den Haag 1959 

Judson en Ekkart 1999
J.R. Judson en R.E.O. Ekkart, Gerrit van Honthorst 1592-1656, Doornspijk 1999 

Keith 1998
L.Keith, ‘Three Paintings  by Caravaggio’, National Gallery Technical Bulletin, 19 (1998), pp. 37-51 

Keune 2005
K. Keune, Binding medium, pigments and metal soaps characterised and localised in paint cross-sections, Amsterdam 2005 (PhD thesis, FOM Institute for Atomic and Molecular Physics) 

Keune and Boon 2005
K. Keune en J.J. Boon, ‘Analytical imaging studies clarifying the process of the darkening of vermillion’, Analytical chemistry  77 (15) (2005), pp. 4742-4750 

Kloek 2000
W. Kloek, ‘Prins Maurits en de Beeldende Kunst,’ in: K. Zandvliet (ed.), Maurits Prins van Oranje, (cat. tent. Rijksmuseum, Amsterdam), Zwolle & Amsterdam 2000, pp. 139-159 

Kolfin 2006
E. Kolfin, ‘Voor eenheid, victorie, vrede en welvaart. Beeldvorming van Frederik Hendrik in contemporaine Noord-Nederlandse Grafiek ca. 1600-1650’, in: L. J. Van der Klooster e.a. (ed.), Stadhouders in beeld. Beeldvorming van de stadhouders van Oranje-Nassau in contemporaine grafiek 1570-1700, Jaarboek Oranje-Nassau Museum 2006, pp. 69-107 

Kolfin 2013 (1)
E. Kolfin, ‘Prins van Oranje, dienaar van de Staten. Frederik Hendrik in het politieke bestel van de Republiek’, in: Van Eikema Hommes en Kolfin 2013, pp. 27-33 

Kolfin 2013 (2)
E. Kolfin, ‘Amalia’s ambities. Een vorstenzaal voor een stadhouder’, in: Van Eikema Hommes en Kolfin 2013, pp. 63-115 

Kolfin 2013 (3)
E. Kolfin, ‘Overtuigen door overweldigen. De faam van de Oranjezaal in binnen- en buitenland 1650-1710’, in: Van Eikema Hommes, Kolfin 2013, pp. 255-267 

Kooijmans 2000
L. Kooijmans, Liefde in opdracht: het hofleven van Willem Frederik van Nassau, Leeuwarden 2000 

Kretschmar 1975
F.G.L.O. van Kretschmar, ‘De portretten van Louise de Coligny’, Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 29 (1975), pp. 81-106 

De Lairesse 1707; 1740
G. de Lairesse, Het groot schilderboek, Amsterdam 1707 [2e  druk: G. de Lairesse, Groot schilderboek, waar in de schilderkonst in al haar deelen grondig werd onderweezen, ... vermeerdert met des schryvers levensbeschryving, Haarlem 1740] 

Langereis 2001
S. Langereis, Geschiedenis als ambacht. Oudheidkunde in de Gouden Eeuw: Arnoldus Buchelius en Petrus Scriverius, Hilversum 2001 

Lehmann 2006
A.-S. Lehmann, ‘Wat de hand weet. De kunstenaar aan het werk’, in: M. Haveman e.a. (red.), Ateliergeheimen. Over de werkplaats van de Nederlandse kunstenaar vanaf 1200 tot heden, Amsterdam 2006, pp. 121-141 

Liedtke 1989
W. Liedtke, The royal horse and rider painting, sculpture, and horsemanship, 1500-1800, New York 1989 

Lisken-Pruss 2002
M. Lisken-Pruss, Studien zum Oeuvre des Gonzales Coques (1614/18-1684), Bonn 2002 (diss.) 

Lisken-Pruss 2013
M. Lisken-Pruss, Gonzales Coques (1614-1684). Der kleine Van Dijck, Turnhout 2013 

Lof-Dichten 1629
Lofdichten ter Eeren den Doorluchtigsten Vorst Frederic Hendric Prince van Orange etc over de twee Voortreffelycke Victoryen der stercke steden Wesel, ende het on-winbaer geachte ’s Hertogen-Bosch, Amsterdam 1629 

Van Loon en Boon 2004
A. van Loon en J. J. Boon, 'Characterization of the deterioration of bone black in the 17th century Oranjezaal paintings using electron-microscopic and micro-spectroscopic imaging techniques', Spectrochimica Acta Part B 59 (2004), pp.1601-1609 

Van Loon en Boon 2005
A. van Loon en J. J. Boon, 'The whitening of oil paint films containing bone black', Preprints ICOM-CC Triennial Meeting Den Haag (12-16 september 2005), pp. 511-518 

Van Loon e.a. 2006
A. van Loon, L. Speleers, E. Ferreira, K. Keune, J. Boon, ‘The relationship between preservation and technique in paintings in the Oranjezaal, The object in context: crossing conservation boundaries (IIC congres augustus-september 2006 München), pp. 217-223 

Van Loon 2008
A.van Loon, Color changes and chemical reactivity in seventeenth-century oil paintings, Amsterdam 2008 (PhD thesis) 

Van Loon en Speleers 2011
A. van Loon en L. Speleers, ‘The use of blue and green verditer in green colours in the mid-seventeenth-century paintings of the Oranjezaal, the Hague’, in: M. Spring (ed.) Studying old master paintings, technology and practice; The National Gallery Technical Bulletin 30th Anniversary Conference Postprints, London 2011, pp. 260-268 

Loonstra 1985
M. Loonstra,‘ Het huijs int Bosch’. Koninklijk Paleis Huis ten Bosch historisch gezien = The Royal Huis ten Bosch in a historical view, Zuthpen 1985 

Maier-Preusker 1991
W.C. Maier-Preusker, ‘Christiaen van Couwenbergh (1604-1667); Oevre und Wandlungen eines holländischen Caravaggisten’, Wallraf-Richartz-Jahrbuch 50 (1991), pp. 163-236 

Van Mander 1604
K. van Mander, Het Schilder-boeck waer in voor eerst de leerlustighe ieught den grondt der edel vry schilderconst ... Daer nae in dry deelen t'leven der vermaerde doorluchtighe schilders des ouden en nieuwen tyds. Eyntlyck d'wtlegghinghe op den metamorphoseon ... daerbeneffens wtbeeldinghe der figueren ... [etc.] , Haarlem 1604 

Martin 1982
J.R.Martin, The decorations for the Pompa introitus Ferdinandi [Corpus Rubenianum], Brussel 1982 

Martindale 1979
A. Martindale, The Triumphs of Caesar by Andrea Mantegna in the collection of her Majesty the Queen at Hampton Court, Londen 1979 

Mason 1998
P. Mason, Infelicities: representations of the exotic, Baltimore/Londen, 1998 

De Mayerne 1620-1646
T. Turquet de Mayerne, Pictoria, sculptoria, tinctoria et quae subalternarum artium spectantia…,(manuscript), London, British Museum MS Sloane 2052 ; zie Berger 1901 en Van de Graaf 1958 

McMahon 1956
A.P. McMahon, Leonardo da Vinci, treatise on painting, Princeton 1956 

Von Melle and Postel (1683) 1891
J. von Melle en C.H. Postel, Reise durch das nordwestliche Deutschland nach den Niederlanden und England im Jahre 1683, Lübeck 1891 

Miedema en Meijer 1973
H. Miedema en B. Meijer, ‘De introduktie van de gekleurde schildergrond en de invloed daarvan op de stilistische ontwikkeling van de schilderkunst in het bijzonder in de Nederlanden van de 16de  eeuw’, Proef (juli 1973), pp. 123-150 

Miedema en Meijer 1979
H. Miedema en B. Meijer, ‘The introduction of coloured ground in painting and its influence on stylistic development, with particular respect to sixteenth-century Netherlandish art’, Storia dell’ arte 35 (1979), pp. 79-98 

Milanesi (1878-1882)
G. Milanesi (ed.), G. Vasari,  Le vite de' pui eccelenti pittori scultori ed architettori, 9 dln., Florence 1878-1882 

Millen en Wolf 1989
R. F. Millen en R.E. Wolf, Heroic Deeds and Mystic Figures. A New Way of Rubens Life of Maria de Medici, Princeton 1989 

Von Moltke 1938/1939
J.W. von Moltke, ‘Salomon de Bray’, Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft 11-12 (1938/39), pp. 309-420 

Mörke 1992
O. Mörke, ‘De hofcultuur van het huis van Oranje in de zeventiende eeuw’, in: P. te Boekhorst, P. Burke en W. Frijhoff, Cultuur en maatschappij in Nederland 1500-1850, Heerlen 1992, pp. 39-77 

Mountague 1696
W. Mountague, The Delights of Holland or a three months travel about that and the other provinces, Londen 1696 

Muller 1863-1870
F. Muller, Beredeneerde beschrijving van Nederlandsche historieplaten, zinneprenten en historische kaarten, 4 dln., Amsterdam 1863-1870 

Ottenheym 1997
K. Ottenheym, ‘Van Bouw-lust soo beseten’. Frederik Hendrik en de bouwkunst’, in: cat. tent. Den Haag 1997, pp. 105-126 

Parker Brienen 2006
R. Parker Brienen, Visions of savage paradise: Albert Eckhout, court painter in colonial Dutch Brazil, Amsterdam 2006 

Palme 1956
P. Palme,Triumph of Peace: a study of the Whitehall Banqueting House, Stockholm 1956 

Peter-Raupp 1980
H. Peter-Raupp, Die Ikonographie des Oranjezaal, Hildesheim/New York 1980 

Poelhekke 1978
J.J. Poelhekke, Frederik Hendrik. Een biografisch drieluik, Zutphen 1978 

Post 1655
P. Post, De sael van Orange, ghebouwt by haere hoocht. Amalie princesse douaiere van Orange, Den Haag 1655 

Quintijn 1627
G.J. Quintijn, Oraeniens Grols-gewin, Haarlem 1627 

Quintijn 1629
G.J. Quintijn, Oraniens overwinning, van 'sHertogen-bos, Den Haag 1629 

RGD 2001
Rijksgebouwendienst, Oranjezaal in Huis ten Bosch in oude glorie hersteld, Den Haag 2001 

Rooses 1905
M. Rooses, ‘Jordaens’ werk in de Oranje-zaal’, Onze Kunst, 4 (1905), pp. 121-133 

Rooses 1906
M. Rooses, Jordaens’ Leven en Werken, Amsterdam en Antwerpen, 1906 

Rowen 1985
H.H. Rowen, ‘Neither Fish nor Fowl: the Stadholderate in the Dutch Republic’, in: H.H. Rowen en A Lossky, Political Ideas and Institutions in the Dutch Republic, Los Angeles 1985 

Rowen 1988
H.H. Rowen, The Princes of Orange. The Stadholders in the Dutch Republic, Cambridge 1988 

Roy 1991/1992
A. Roy, 'Het werk van Van Thulden', in: cat. tent. ’s-Hertogenbosch, Strasbourg 1991/1992, pp. 49-78 

Roy and Vermet 1991/1992
A. Roy en B. Vermet, ‘Het leven van Thedoor van Thulden’, in: cat. tent. ’s-Hertogenbosch, Strasbourg, 1991/1992, pp. 25-40 

Schacht and Meiner 1999
M. Schacht and J. Meiner (eds), Onder den Oranjeboom, Niederländische Kunst und Kultur im 17. und 18.Jahrhundert an deutschen Fürstenhöfen, München 1999 

Schaffers-Bodenhausen en Tiethoff-Spliethoff 1993
K. Schaffers-Bodenhausen en M. Tiethoff-Spliethoff, The Portrait Miniatures in the Collections of the House of Oranje-Nassau, Zwolle 1993 

Schneider 1928
H. Schneider, ‘Theodoor van Thulden en Noord Nederland, I’, Oud Holland  45 (1928), pp. 1-14 

Schneider 1932
H. Schneider, Jan Lievens. Sein Leben und seine Werke, Haarlem 1932

Schneider and Ekkart 1973
H. Schneider en R.E.O. Ekkart, Jan Lievens. Sein Leben und seine Werke, Amsterdam 1973 

Slothouwer 1945
D.F. Slothouwer, De paleizen van Frederik Hendrik, Leiden 1945 

Snoep 1975
D.P. Snoep, Praal en propaganda: triumfalia in de Noordelijke Nederlanden in de 16de en 17de eeuw, Alphen aan den Rijn 1975 

Speleers 2005
L. Speleers, ‘A remarkable signature of Theodoor van Thulden’, Art matters 2 (2005), pp. 98-102 

Speleers en Van Eikema Hommes 2012
L. Speleers en M. van Eikema Hommes, ‘Jordaens and the Oranjezaal in Huis ten Bosch Palace, the paintings and the letters,’ in: Z. Á. Pataki (ed.),  Jordaens Genius of Grand Scale. Genie großen Formats, Stuttgart 2012, pp. 131-164 

Van Strien 1998
K. van Strien, Touring the Low Countries: accounts of British travellers, 1660-1720, Amsterdam 1998 

Strong 1973
R. Strong, Splendour at court: Renaissance spectacle and illusion, Londen 1973 

Strong 1980
R. Strong, Britannia triumphans: Inigo Jones, Rubens and Whitehall Palace, Londen 1980 

Sturm 1719
L.C. Sturm, Durch einen grossen Theil von Deutschalnd und den Niederlanden biss nach Pariss gemachte architectonische Reise-Anmerckungen, Augsburg 1719 

Swillens 1961
P.T.A. Swillens, Jacob van Campen: schilder en bouwmeester 1595-1657, Assen 1961 

Talley 1981
M.K. Talley, Portrait painting in England: studies in the technical literature before 1700, Londen 1981 

Taylor 1992
P. Taylor, ‘The Concept of Houding in Dutch Art Theory’, Journal of the Warburg and Courtald Institutes  55 (1992), pp. 210-232 

Temple 1972
W. Temple, Observations upon the United Provinces of the Netherlands, Oxford 1972, p. 53, 73

Thibaudeau 1885
A.W. Thibaudeau, Catalogue of the Collection of Autograph Letters and Historical Documents formed between 1865 and 1882 by Alfred Morrison, Londen 1885 

Van Thiel 1965
P.J.J. van Thiel, ‘De Grebbers regels van de kunst’, Oud Holland  80 (1965), pp. 126-131 

Van Thiel 1995
P.J.J. van Thiel, 'Framing in the Golden Age: General Introduction', in: P.J.J. van Thiel en C.J. de Bruijn Kops,  Framing in the Golden Age. Picture and Frame in 17th Century Holland, Amsterdam, Rijksmuseum 1995 

Tiethoff-Spliethoff 1978
M.E. Tiethoff-Spliethoff, ‘De portretten van Stadhouder Frederik Hendrik’, Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau 32 (1978), pp. 91-120 

Tiethoff-Spliethoff 1997
M.E. Tiethoff-Spliethoff, ‘Representatie en rollenspel. De portretkunst aan het hof van Frederik Hendrik en Amalia’, in cat. tent. Den Haag 1997, pp. 161-184 

Thomsen 1938
T. Thomsen, Albert Eckhout: ein Niederländischer Maler und sein Gönner Moritz der Brasilianer: ein Kulturbild aus dem 17. Jahrhundert, Kopenhagen 1938 

Tucker 2002
R. Tucker, The Art of Living Nobly: The Patronage of Frederik Hendrik (1584-1647) at the Palace of Honselaarsdijk during the Dutch Republic, Ann Arbor 2002 

Tummers 2008
A. Tummers, ‘By His Hand. The Paradox of Seventeenth-Century Connoisseurship’, in: A. Tummers en K. Jonckheere (red.),  Art Market and Connoisseurship, A Closer Look at Paintings by Rembrandt, Rubens and their Contemporaries, Amsterdam 2008 

Tummers 2011
A. Tummers, The Eye of the Connoisseur Authenticating Paintings by Rembrandt and His Contemporaries, Amsterdam 2011 

Unger 1891
J.H.W. Unger, Brieven van eenige schilders aan Constantijn Huygens’, Oud Holland 9 (1891), pp. 187-206 

Vasari 1568
G. Vasari, Le vite de' pui eccelenti pittori scultori ed architettori, Florence 1568 (zie : Milanesi (1878-1882) 

Veegens 1884
D. Veegens, Historische studiën I: P.C. Hooft, J. van Oldenbarnevelt, Frederik Hendrik, Johan Maurits van Nassau, C. Huygens, Amalia van Solms, Den Haag 1884 

Van der Veen 2005
J. van der Veen, ‘By his own hand. The valuation of autograph paintings in the 17th century’, in: E. van de Wetering, A corpus of Rembrandt paintings, dl. 4, Dordrecht 2005, pp. 3-44 

Veldman 2001
I.M.Veldman, Crispijn de Passe and his progeny (1564-1670): a century of print production, Rotterdam 2001 

Vermet 1991/1992
B. Vermet, ‘Van Thuldens historische allegorieën’, in: cat. tent. ’s-Hertogenbosch, Strasbourg 1991/1992, pp. 78-99 

Visser 1995
J. Visser (red.), Gloria parendi, De Dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe, 1643-49, 1651-54, Den Haag 1995 

Vlieghe 1972
H. Vlieghe, Gaspar de Crayer; sa vie et ses oeuvres, Brussel 1972 

Vlieghe 1987
H. Vlieghe, ‘Constantijn Huygens en de Vlaamse schilderkunst van zijn tijd’, De zeventiende eeuw 3/2 (1987), pp . 191-210  

Vlieghe 1998
H. Vlieghe, Flemish art and architecture 1585-1700, New Haven/Londen 1998 

Vlieghe 2000(1)
H. Vlieghe, ‘The execution of Flemish Paintings, between 1550-1700: A survey of the Main Stages’, in: H. Vlieghe, A. Balis en C. van de Velde (red.), Concept, design & execution in Flemish painting (1550-1700), Turnhout 2000, pp. 195-211 

Vlieghe 2000 (2)
H.Vlieghe, ‘Abraham van Diepenbeeck’, in cat. tent. ’s-Hertogenbosch, Valenciennes 2000, pp. 53-71 

De Vries 1987
S. de Vries, ‘Orgelkas en luiken’, in: J. Jongepier, Het Van Hagerbeer/Schnitger-orgel in de Grote of St. Laurenskerk te Alkmaar, Alkmaar 1987, pp. 117-32 

De Vries 1996
S. de Vries, ‘De decoratie van de kas en de luiken van het grote orgel in de Sint Laurenskerk te Alkmaar’, in: J. Drewes e.a. (red.), Glans en glorie van de Grote Kerk. Het interieur van de Alkmaarse Sint Laurens, Hilversum 1996, pp. 125-164 

Wadum 1996
J. Wadum, ‘A preliminary attempt to identify Rubens’s Studio Practice’, Preprints ICOM-CC Triennial Meeting Edinburgh (1-6 september 1996), pp. 393-395

Wallert en Tauber 2004
A. Wallert en G. Tauber, ‘Over herhalingen in de schilderkunst: Het probleem van reproductie’, Bulletin van het Rijksmuseum 52 (2004), pp. 316-327 

Westerbaen 1630
J. Westerbaen, Fredericvs Henricvs Ameliæ. = Antvvoordt van mijn heere, den prince van Orangien; op den brief van me-vrouwe de princesse, Den Haag 1630 

West Fitzhugh 1997
E. West Fitzhugh, Artists' pigments: a handbook of their history and characteristicsdl. 3, Oxford 1997 

Van de Wetering 1991
E. van de Wetering, ‘De symbiose van Lievens en Rembrandt’, in: cat. tent. Leiden 1991, pp. 39-47 

Van de Wetering 1993
E. van de Wetering, ‘Het satijn van Gerard Ter BorchKunstschrift  (1993), nr. 6, pp. 28-37 

Van de Wetering 1997
E. van de Wetering, Rembrandt the painter at work, Amsterdam 1997 

Whitehead en Boeseman 1989
P.J.P. Whitehead en M. BoesemanA portrait of Dutch 17th century Brazil. Animals, plants and people by the artists of Johan Maurits of Nassau, Amsterdam/ Oxford/ New York, 1989.

Worp 1911-1917
J. A. Worp, Briefwisseling van Constantijn Huygens  6 vols, Den Haag 1911-1917 

Zijlmans 1997
J. Zijlmans, ‘Aan het Haagse hof’, in: cat. tent. Den Haag 1997, pp. 30-47 

Zoet 1675
J. Zoet, ‘Ruuw Ontwarp van de beschilderinge in de Zaale van Oranjen, gedaan door Van Kampen, Jordaans, Honthorst, Grebber, Everding, De Braay, van Thulden, Willebors, Gosales, Kouwenburg, Soutman, Grawert, en Valk’, in: J. Zoet, De uitsteekenste Werken van Jan Zoet, Amsterdam 1675


Datum laatste wijziging: 12-11-2014 19:11