U bent hier: Home Zuidarm (cat. nrs. 25-30 en 39)
Document acties

Zuidarm (cat. nrs. 25-30 en 39)

Zuidarm

De zuidarm is gewijd aan de huwelijken van Frederik Hendrik en Amalia en hun twee oudste kinderen, respectievelijk Willem II met de Engelse koningsdochter Mary Stuart en Louise Henriette met Friedrich Wilhelm, Keurvorst van Brandenburg. Deze huwelijken benadrukken de dynastieke aspiraties van het stadhouderlijk paar.
Aan het begin van de negentiende eeuw wisselden verschillende schilderijen van plaats. Zo werd op de plek van Van Thuldens Deel van de triomfstoet, met gevangenen (cat. nr. 29) Jordaens’ Triomf van de Tijd (cat. nr. 36) geplaatst, een ingreep die bij het herplaatsen van de schilderijen na de Tweede Wereldoorlog ongedaan werd gemaakt. Een ander gevolg van deze ingreep werd pas bij de recente restauratie geconstateerd en teruggedraaid. Aan het begin van de negentiende eeuw werden in De Grebbers Deel van de triomfstoet, met vaandeldragers en krijgsbuit (cat. nr. 30) de onbeschilderde zwikken en de zijkanten van de boog in de architectuur grijs overschilderd en voorzien van twee putti, naar analogie met het toen ertegenover geplaatste schilderij van Jordaens. Een wijziging in deze zuidarm, die niet ongedaan werd gemaakt, betreft de deuren naar het balkon op de plaats van de oorspronkelijke kruisvensters.


Datum laatste wijziging: 11-06-2015 20:33