U bent hier: Home Noordarm (cat. nrs. 15-24)
Document acties

Noordarm (cat. nrs. 15-24)

Noordarm

De noordarm is gewijd aan het politieke en militaire leven van de stadhouder. Uit de verschillende lijsten met onderwerpen van Post, Huygens en Van Campen blijkt dat het onderwerp van verschillende schilderijen in de noordarm niet vanaf het begin vastlag. Dat geldt in het bijzonder voor de drie doeken in de bovenste rij met Willeboirts Bosschaerts’ 
Frederik Hendrik als heerser over de zeeën (cat. nr. 17), Theodoor van Thuldens De Nederlandse Maagd biedt Frederik Hendrik het opperbevel aan (cat. nr. 16) en Gonzales Coques’ Willem II ontvangt de Akte van Survivantie (cat. nr. 18).
Aan het begin van de negentiende eeuw wisselden enkele schilderijen van plaats in de Oranjezaal. Van Campens Deel van de triomfstoet, met geschenken uit de Oost en de West (cat. nr. 24) verdween van de noordarm naar de oostarm op de plaats van Jordaens’ Triomf van de Tijd (cat. nr. 36). Op de plaats van Van Campens schilderij kwam Van Thuldens Deel van de triomfstoet, met gevangenen  te hangen, dat afkomstig was van de zuidarm (cat. nr. 29). Deze ingreep werd bij de herinrichting van de Oranjezaal na de Tweede Wereldoorlog ongedaan gemaakt. De door Van Couwenbergh beschilderde, dubbele toegangsdeur tot de Oranjezaal (cat. nr. 19) bestond oorspronkelijk uit één stuk, dat links scharnierde.


Datum laatste wijziging: 11-06-2015 20:33